Produkty

  • Sortuj według:
  • Producenta
  • Zastosowań
  • x

Promaxon

Krzemianowo-wapniowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

 

Promaxon - karta produktu