Produkty

  • Sortuj według:
  • Producenta
  • Zastosowań
  • x

NICZUK Opaski Ogniochronne

 Zastosowanie: przeznaczone do ogniochronnego uszczelniania przejść:

 - rur palnych,

Montaż: 

- w ścianach - jedna opaska w osi ściany,

- w stropach - jedna opaska wewnątrz stropu powinna znajdować się 1 cm powyżej dolnej krawędzi stropu. Wolne przestrzenie pomiędzy opaską a ścianą (stropem) należy wypełnić zaprawą cementową lub gipsową.

 

 

Karta katalogowa

NICZUK - opaski ogniochronne MULTITUBE

Zastosowanie: przeznaczone do ogniochronnego uszczelniania przejść:
- rur palnych,
- rur stalowych i miedzianych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej,
- wiązek kabli
- przez przegrody rozdzielenia pożarowego.

 

 Karta Katalogowa