Produkty

  • Sortuj według:
  • Producenta
  • Zastosowań
  • x

Kabel ThermaLint Tracing

Kable ThermaLint Tracing są kompletnym rozwiązaniem dla zamarzających rur. ThermaLint Tracing składa się z kabla grzejnego i zewnętrznego termostatu z cylindrycznym czujnikiem, który może być ustawiony na temperaturę od 0°C do 50°C. W czasie użycia kabel zużywa maksymalnie 16 W/m.

 


Kabel ThermaLint

Jednostka grzejna ThermaLint jest najlepszym sposobem na uniknięcie zamarzania wody w Twoich rurach. Ten w pełni zautomatyzowany system grzejny zabezpiecza systemy wodne, gdy maksymalna temperatura nie przekracza 60°C, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Dlatego jest on idealnym wyborem do użytku na działkach, w garażach i piwnicach. 

ThermaFix

Obejmy  termoizolacyjne dla instalacji rurowych. Rdzeń obejmy wykonany z twardego poliuretanu, odpornego na ściskanie. Całość pokryta szczelną warstwą izolacji kauczukowej. Obejmy Thermafix służą jako zabezpieczenie przed kondensacją pary wodnej, zamarzaniem, ograniczenie strat energii podczas eksploatacji chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ograniczenie mostków termicznych na instalacji.

 

 

 

ThermaEco FRZ

Standardowa otulina izolacyjna wykonana z pianki polietylenowej z nacięciem wydłużonym. Do stosowania przy instalacjach rurowych, grzewczych i sanitarnych (centralne ogrzewanie, zimna i ciepła woda użytkowa), kanały wentylacyjne i inne. Polecana do instalacji nowobudowanych jak i przy renowacji już istniejących.

 

Thermaflex - thermaeco FRZ - karta produktu

 

 

Flexalen 600

Elastyczna rura preizolowana w procesie ciągłym. Rura robocza z polibutylenu (PB) – najnowocześniejsze tworzywo sztuczne dla instalacji . Izolacja – wysokiej jakości poliolefinowa piana izolacyjna o strukturze zamkniętokomórkowej, dzięki temu Flexalen 600 posiada wysoką odporność na ciśnienie, temperaturę i wilgoć. Bezpieczny, całkowicie jednorodny i łatwy w montażu system to gwarancja długotrwałej wydajności sieci na lata.

Jako pierwszy na świecie w pełni certyfikowany system elastycznych preizolowanych rur, Flexalen 600 idealnie sprawdza się w sieciach ciepłowniczych, chłodniczych i sanitarnych. Sprawność i wytrzymałość jego komponentów zapewnia długotrwałą wydajność na lata. 

 

 

Flexalen 1000+

Elastyczna rura preizolowana w procesie ciągłym. Rura robocza z polibutylenu (PB) – najnowocześniejsze tworzywo sztuczne dla instalacji . Izolacja – wysokiej jakości poliolefinowa piana izolacyjna o strukturze zamkniętokomórkowej. Flexalen 1000+ to idealne rozwiąznie dla połączenia ogrzewania i gorącej wody pitnej, pochodzącej z pompy ciepła, kotła opalanego zrębkami drewna lub instalacji słonecznej, z zabezpieczeniem przed mrozem oraz innymi przewodami w jednej obudowie, Flexalen 1000+ jest idealnym wyborem. Pozwala on łączyć różne instalacje w pojedynczej, jednorodnej sieci dystrybucji.