Produkty

  • Sortuj według:
  • Producenta
  • Zastosowań
  • x

Kołnierz Ogniochronny Niczuk Pyroplex PPC4

Kołnierze ogniochronne przeznaczone są do ogniochronnego uszczelniania przejść rur palnych, stalowych i miedzianych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej przez przegrody rozdzielenia pożarowego.

Montaż: 

  • w ścianach - dwa kołnierze (po obu stronach ścianach),

  • w stropach - jeden kołnierz (od dołu stropu),

  • Wolne przestrzenie, do szerokości 5mm, pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a rurą lub zewnętrzną otuliną izolacyjną rury należy wypełnić akrylową masą ognioochronną.

  • Szczeliny o szerokości większej niż 5 mm należy wypełnić zaprawą cementową lub gipsową.

 

Kołnierze Pyroplex PPC4 - karta produktu

Kolnierze Pyroplex PPC4 - aprobata techniczna