Produkty

  • Sortuj według:
  • Producenta
  • Zastosowań
  • x

Kaiflex EF-E

Kaiflex EF-E jest elastomerowym materiałem izolacyjnym o zamkniętych komórkach, który jednocześnie jest niezwykle energooszczędny, a szczególnie ekonomiczny. 
Wysoce elastyczna pianka oparta na kauczuku syntetycznym ma przepuszczalność pary wodnej ≥7000. Nie jest wymagana oddzielna bariera parowania, a kondensacja jest niezawodna. 

Dzięki małej przewodności cieplnej Kaiflex EF-E odznacza się wysoką sprawnością cieplną zgodną z DIN ISO 8497 i DIN EN 12667 nawet przy małej grubości materiału. W
przypadku pożaru, izolacja z Euroclass D-s3, d0 jest samogasząca, nie kapie i nie dopuszcza rozprzestrzeniania się ognia. 

Ponieważ Kaiflex EF-E nie zawiera kurzu i włókien, a także metali ciężkich i formaldehydu, jest idealny do użytku w budynkach publicznych i komercyjnych, takich jak szpitale, biura, hotele itp.