Rodo

Klauzula informacyjna – RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych o związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „HERBUD Sp. o.o.” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, zwana dalej Spółką;

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań określonych w umowie spółki HERBUD zgodnie z PKD na podstawie art 6 ust. 1 pkt a;

  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięciem;

  7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.