Produkty

  • Sortuj według:
  • Producenta
  • Zastosowań
  • x

Flexalen 1000+

Elastyczna rura preizolowana w procesie ciągłym. Rura robocza z polibutylenu (PB) – najnowocześniejsze tworzywo sztuczne dla instalacji . Izolacja – wysokiej jakości poliolefinowa piana izolacyjna o strukturze zamkniętokomórkowej. Flexalen 1000+ to idealne rozwiąznie dla połączenia ogrzewania i gorącej wody pitnej, pochodzącej z pompy ciepła, kotła opalanego zrębkami drewna lub instalacji słonecznej, z zabezpieczeniem przed mrozem oraz innymi przewodami w jednej obudowie, Flexalen 1000+ jest idealnym wyborem. Pozwala on łączyć różne instalacje w pojedynczej, jednorodnej sieci dystrybucji.