Produkty

  • Sortuj według:
  • Producenta
  • Zastosowań
  • x

K-Flex Fire Acrylic

K-Flex Fire Acrylic to zaawansowany produkt stworzony aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów poprzez otwory w ognioodpornych ścianach i stropach, a konkretnie do uszczelniania liniowych dylatacji i otworów przejść instalacji.

K-Flex Fire Acrylic w kontakcie z ogniem zwiększa objętość i uszczelnia wszelkie otwory dookoła przejść w sytuacji kiedy wszelkie łatwopalne lub łatwo-topliwe substancje spalają się.

K-Flex Fire Acrylic należy stosować na odpowiednich materiałach podłożowych, aby zapewnić należyty współczynnik szerokość/głębokość oraz by zmniejszyć kurczliwość złącza w trakcie utwardzania.

 

K-Flex Fire Acrylic - karta produktu

K-Flex - Fire Acrylic - Certyfikat