Produkty

  • Sortuj według:
  • Producenta
  • Zastosowań
  • x

Walraven BIS Pacyfire MK II

Pacifyre® MK II Kołnierze ogniowe dla rur palnych

  • przejścia rur przez ścianę są zgodne z EN 1366-3 (ściany murowane lub lekka zabudowa oraz stropy posiadające wymogi odporności ogniowej)

  • kołnierze stanowią skuteczną barierę dla ognia i zimnego dymu oraz zapewniają izolację dźwiękową

  • zapewniają swobodne rozszerzanie i kurczenie się rury spowodowane termiczną rozszerzalnością materiału

  • oszczędność miejsca, możliwość montażu w miejscach trudno dostępnych

BIS-Pacifyre-MK-II- Aprobata techniczna