Produkty

  • Sortuj według:
  • Producenta
  • Zastosowań
  • x

Promoatstop - Coating

PROMASTOP - Coating jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną
powłoką na bazie dyspersyjnej, zawierającą ogniochronne
pigmenty i wypełniacze mineralne. PROMASTOP - Coating tworzy
powłokę nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych.

 

Promastop Coating - karta produktu

Promastop Coating -deklaracja