Produkty

  • Sortuj według:
  • Producenta
  • Zastosowań
  • x

ThermaFix

Obejmy  termoizolacyjne dla instalacji rurowych. Rdzeń obejmy wykonany z twardego poliuretanu, odpornego na ściskanie. Całość pokryta szczelną warstwą izolacji kauczukowej. Obejmy Thermafix służą jako zabezpieczenie przed kondensacją pary wodnej, zamarzaniem, ograniczenie strat energii podczas eksploatacji chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ograniczenie mostków termicznych na instalacji.