Produkty

  • Sortuj według:
  • Producenta
  • Zastosowań
  • x

Kaiflex Protect R

Kaiflex Protect R bazuje na wysoko usieciowanym elastomerze i wyprzedza inne tzw. powłoki polimerowe pod względem mechanicznym (odporność na przebicie i rozrywanie), właściwości przeciwpożarowych (LOI > 65) i trwałości. Kaiflex Protect R chroni znajdujący się pod nimi materiał izolujący przed wpływem otoczenia – takim jak promieniowanie UV czy gazy przemysłowe – oraz przed uszkodzeniem mechanicznym.

Kaiflex Protect R, jako folia wyłącznie na bazie elastomerowej, zapewnia równomierne wydłużenie, a przede wszystkim powrót do stanu wyjściowego. Izolacyjnego co jest ważne gdyż przewody i instalacje przemysłowe charakteryzują się znacznie większymi rozpiętościami temperatur. Dlatego izolacja na tych instalacjach rozszerza się i kurczy pod wpływem temperatury w znacznym stopniu

Kaiflex Protect R można w łatwy sposób przycinać, kleić i powlekać produktami Kaiflex, a prawidłowo zamontowany stanowi doskonałą barierę dla pary.