SOLLIDIUM GWOŹDZIE ZGRZEWALNE GZOI PREMIUM

Gwoździe zgrzewalne SOLLIDIUM typu GZO-i Premium przeznaczone są do montażu

zarówno izolacji termicznych jak i akustycznych do powierzchni wszelkich konstrukcji

stalowych – głównie kanałów wentylacyjnych.

 

GWOŹDZIE ZGRZEWALNE SOLLIDIUM - karta produktu